top of page
Captura de pantalla 2018-11-06 a las 19.

        ASSOCIACIÓ        

AULA CULTURAL

EDUCACIÓ PER A PERSONES ADULTES

INICI: Bienvenida

ENTITAT

L'ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL ÉS UNA ENTITAT SENSE ÀNIM DE GUANY, D'INICIATIVA SOCIAL, QUE TREBALLA PER DUR A TERME UN PROJECTE D'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES QUE VOL SER CRÍTIC I PARTICIPATIU AMB LA PERSPECTIVA D'ASSOLIR L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES PERSONES PARTICIPANTS.

ELS FONAMENTS D'AULA CULTURAL ESTAN TOTALMENT LLIGATS AL MOVIMENT VEÏNAL. AL 1985, I ARRAN DE LA NECESSITAT I DEMANDA DE FORMACIÓ DE PERSONES DE DISTINTES BARRIADES, ES VAN COMENÇAR A HABILITAR AULES ON LES PERSONES ADULTES VAN PODER ACCEDIR A L'EDUCACIÓ, PER TAL DE SATISFER LA INQUIETUD I NECESSITAT DE CREIXEMENT TANT PERSONAL COM PROFESSIONAL. AQUESTA INICIATIVA SOCIAL VA SIGNIFICAR UNA CONSCIENCIACIÓ COL·LECTIVA I UN TREBALL COMÚ PER ACONSEGUIR LA DESAPARICIÓ DE LES BARRERES QUE AL SEU DIA HAVIEN IMPEDIT LA SEVA FORMACIÓ.

DES DE L'INICI DE LA NOSTRA EXISTÈNCIA L'ENTITAT HA ANAT EVOLUCIONANT D'ACORD AMB UNA REALITAT CANVIANT. PER AIXÒ, AMB EL TRANSCURS DELS ANYS, AULA CULTURAL HA ANAT ADQUIRINT NOUS PROGRAMES I PROJECTES EN FUNCIÓ DEL COL·LECTIUS ATESOS I LES SEVES NECESSITATS.

INICI: Quiénes somos

FES-TE SOCI/A

Necessitem la teva aportació per continuar treballant, ampliar projectes i seguir creixent.

La nostra força s'origina en vosaltres! Ser socix significa treballar de forma comunitària per acabar amb la desigualtat i l'exclusió.

Juntes tenim més forces per seguir endavant!

Domiciliada quota anual /trimestral/ mensual, import de 20 Euros

COM FER-TE SOCI/A D'AULA CULTURAL?


Enviar la fitxa d'inscripció de socix emplenada per correu postal (Mare Jeanne Jugan, baixos. Cp / 07011 (Palma)

Visitar-nos a la seu d'Aula Cultural

Enviar la fitxa d'inscripció d'socix mitjançant un correu electrònic a Aulacultural@aulacultural.org

 

Leer más
INICI: Apóyanos
Captura de pantalla 2018-11-06 a las 19.

LÍNIA D'ACCIÓ

L'ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL ÉS UNA ENTITAT SENSE ÀNIM DE GUANY, D'INICIATIVA SOCIAL, QUE TREBALLA PER DUR A TERME UN PROJECTE D'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES QUE VOL SER CRÍTIC I PARTICIPATIU AMB LA PERSPECTIVA D'ASSOLIR L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES PERSONES PARTICIPANTS.

PROGRAMES FORMATIUS PER A LA INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL

PARTINT D'UN PROJECTE D'AUTONOMIA PERSONAL, AQUESTS PROGRAMES INTENTEN DESENVOLUPAR LES HABILITATS NECESSÀRIES PER A LA INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL DE LES PERSONES PARTICIPANTS.

PROGRAMES DE GÈNERE.

TENEN LA FINALITAT DE PROPORCIONAR UN ESPAI DE CONFIANÇA AMB UNA PERSPECTIVA CRÍTICA DE GÈNERE, EN EL QUAL TREBALLAR TANT PER A UNA FORMACIÓ PERMANENT COM PEL RECONEIXEMENT SOCIAL I PERSONAL.

PROGRAMES PER AL DESENVOLUPAMENT, INTERCULTURALITAT I CIUTADANIA.

DAVANT UN MÓN CADA VEGADA MÉS GLOBALITZAT I COMPLEX INTENTEN SENSIBILITZAR I DONAR RESPOSTA DES DEL CONCRET A QUOTIDIÀ, A LES NOVES SITUACIONS QUE SORGEIXEN. AQUÍ S'INSCRIUEN LES AULES D'ALFABETITZACIÓ I FORMACIÓ BÀSICA DE PERSONES IMMIGRADES, PROGRAMES D'EDUCACIÓ INTERCULTURAL.

INICI: Noticias

PROGRAMES ACTUALS

31265312_1004428223045278_27080808827610
Computadora portátil y cuaderno
Adult Students

ITINERARI FORMATIU D’HABILITATS
SOCIOLABORALS I D’OPERACIONS
BÀSIQUES DE CUINA

PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ INICIAL DE COMERÇ

TALLER D'HABILITATS COMUNICATIVAS I SOCIALS PER A PERSONES MIGRADES

INICI: Noticias

ESPAIS

AULA CULTURAL ÉS UN ESPAI OBERT A TOTA PERSONA QUE VULGUI CONÈIXER-NOS

Captura de pantalla 2019-04-16 a las 13.

CESSIÓ D'ESPAI

TENIM PART DE L'ESPAI A DISPOSICIÓ DE PERSONES SOCIÈS I COL·LECTIUS PER REALITZAR ACTIVITATS DE CAIRE SOCIAL:
REUNIONS, PRESENTACIONS, RODES DE PREMSA I/O PROJECCIONS.
PER FER LA SOL·LICITUD CAL ENVIAR UN CORREU ELECTRÒNIC A AULACULTURAL@AULACULTURAL.ORG

Captura de pantalla 2019-04-16 a las 13.

BIBLIOTECA POPULAR

HEM ALLIBERAT LA NOSTRA ESTIMADA BIBLIOTECA POPULAR QUE DISPOSA D'UN AMPLI
FONS DOCUMENTAL I AUDIOVISUAL PER A CONSULTA IN SITU O PRÉSTEC GRATUÏT. PER PODER VISITAR-LA NOMÉS HAS D'ENVIAR UN CORREU ELECTRÒNIC A AULACULTURAL@AULACULTURAL.ORG

Captura de pantalla 2019-04-16 a las 13.

SALA TIC

ESPAI PER A L'APRENENTATGE D'INFORMÀTICA. LA SALA COMPTA AMB 15 ORDINADORS I CONNEXIÓ A INTERNET WI-FI. PER FER LA SOL·LICITUD CAL ENVIAR UN CORREU ELECTRÒNIC A AULACULTURAL@AULACULTURAL.ORG

INICI: Eventos

POLÍTICA DE QUALITAT

Des de l'Associació Aula Cultural hem dut a terme la implantació del Sistema de Gestió de Qualitat assumint uns compromisos i unes estratègies per a realitzar les nostres activitats de projectes de formació. Per vetllar i garantir una formació permanent de caràcter integral, adaptada a les necessitats, interessos i inquietuds de la població que atenem, especialment a aquelles persones que, per raó del context social, cultural i també personal, es troben en situació de major vulnerabilitat.

INICI: Nuestra misión

 CONTACTA'NS

HORARI DE SERVEI
de Dilluns a Divendres
8.00h - 15.00h

Carrer Mare Jeanne Jugan, 3, 07010 Palma, Illes Balears, Spain

971 72 85 12

  • Google Places
  • Twitter
  • Instagram
  • Facebook

Thanks for submitting!

INICI: Contacto
bottom of page